To Be or Not To Be

Moving. Travel. Denmark. Experience. Cold. Danish language. Deserve sharing... ...Stěhování. Cestování. Dánsko. Zážitky. Zima. Dánština. Proč se nepodělit.

Danish Crash Course —- Dánsky snadno a rychle

LESSON 6

Are you ready for the last and most challenging Danish lesson? :)
There is something every Dane will make you try and say. To warn you in advance - even people who have been here for a few years are sometimes unable to pronounce this. It’s a Danish tongue twister designed to tease foreigners :D
Ready? Here it is: rød grød med fløde. What? It doesn’t look that bad? Try typing it into google translate and listening to it. Although I must admit that it sounds much more dreadful from a living Dane :D 
Well, although it means red porridge with cream it sounds like you’re sick when you try to say it correctly. Just try - but warn your listeners first so that they’re not scared ;) 

———

6. LEKCE

Jste připraveni na poslední a nejnáročnější lekci dánštiny? :)
V dánštině existuje fráze, kterou vás budou všichni Dánové nutit vyslovit. Abych vás varovala předem - i lidé, kteří už tu žijí několik let občas nebývají schopni to vyslovit správně. Je to takový dánský jazykolam použitelný akorát na to, aby jím mohli trápit cizince :D
Tak připraveni? Tady je: rød grød med fløde. Že vám na tom nepřijde nic hrozného? Tak si to napište do google translate a nechte si pustit výslovnost! Musím teda přiznat, že od živých Dánů to zní mnohem děsivěji :D
Přestože to znamená jahodový pudink s krémem (nebo jeho dánská obdoba), tak ten zvuk připomíná spíš někoho, komu opravdu není dobře. Jen si to zkuste sami - ale napřed varujte své posluchače, ať se neděsí ;)

                                           

  • 20 May 2012
  • 3